Home

Artykuły

Nauka

„Historyk nie jest od tworzenia kompromisowej wersji historii. Ma odtworzyć, opisać i krytycznie analizować proces dziejowy/ zjawiska, wydarzenia, ludzkie losy/ we wszelkich jego aspektach zgodnie z warsztatem swej specjalności. Oczywiście powinien opierać się na możliwie pełnej kwerendzie źródłowej, musi też uwzględniać różne punkty widzenia. Wtedy powstaje uczciwa praca naukowa.”

„ Jeśli historia ma być nauką -a taki jest mój punkt widzenia- to musi mieć warunki metodologicznej niezawodności i uniwersalności/ wymóg weryfikowalności sprzecznych poglądów i ustaleń/ oraz wolności debaty bez żadnego tabu.”
Fragm. debaty: Rola IPN w umacnianiu niepodległego Państwa Polskiego. Działania naukowe i edukacyjne oraz rozliczanie totalitarnej przeszłości.

 

MEDIEWISTYKA

HISTORIA NAJNOWSZA

BIBLIOGRAFIA PRAC

CZYTELNIA